06 December, 2006

Ένα κείμενο για το El Paso

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΕΚΙ El Paso

Το El Paso είναι ένας χώρος έκφρασης, δημιουργίας, μάθησης και επικοινωνίας που βασίζεται στις αξίες της ελευθεριακής εκπαίδευσης. Ένας χώρος όπου συνυπάρχουν μικροί και μεγάλοι αντιιεραρχικά, συλλογικά και ελεύθερα. Μία κοινότητα ανθρώπων που συναποφασίζει, συμμετέχει, παίζει μαζί, εξερευνά και ανακαλύπτει τον εαυτό της μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της. Η προσπάθεια ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2004 από ανθρώπους που προβληματίζονται σχετικά με ζητήματα μετάδοσης και οικειοποίησης της γνώσης είτε έχουν παιδιά είτε όχι.
Το El Paso γεννήθηκε από της επιθυμία της ελεύθερης ανάπτυξης των χαρακτήρων των παιδιών. Μία ανάπτυξη που διαστρεβλώνεται συνεχώς τόσο από την επιβολή των αξιών του κόσμου που μας περιβάλει όσο και από την καθιερωμένη σχολική τακτική την οποία τα παιδιά αναγκάζονται να ακολουθήσουν. Στο El Paso μικροί και μεγάλοι συνυπάρχουν σε αντιιεραρχική βάση. Δεν υπάρχει κάποια αυθεντία ή κάποιος θεσμός , όπως ο δάσκαλος ή ο γονέας, αλλά η γνώση και η εμπειρία διαχέεται μέσα από τη σκέψη και την κίνηση του καθενός προς τους άλλους. Καθένας είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο άτομο ανεξάρτητα από την ηλικία του.Η γνώση για εμάς είναι βίωμα. Δεν θέλουμε να την κυνηγάμε λαχανιασμένοι, αλλά η διαδικασία οικειοποίησής της να ικανοποιεί την ανάγκη μας για νόημα, ενθουσιασμό, και χαρά. Στο El Paso ζούμε μαθαίνοντας και μαθαίνουμε ζώντας, αφού οι συναντήσεις μας εκεί αποτελούν τμήμα της καθημερινότητάς μας. Έτσι η μάθηση δεν αποτελεί διαδικασία ξεκομμένη απ’ τη ζωή, που προέρχεται από κάποιο θεσμό σε συγκεκριμένο ωράριο, αλλά μια λειτουργία συνεχής κατά την επαφή μας με τη φύση και τον κόσμο. Στο El Paso τα πάντα είναι κοινά. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία και όλα ανήκουν σε όλους. Αυτή είναι και η βάση για τη διαμόρφωση της συλλογικότητας στην οποία στοχεύουμε γιατί πιστεύουμε ότι η ελευθερία του ατόμου είναι αναπόσπαστη από αυτή και διαφέρει από την εντροπική κατάσταση του ατόμου που πορεύεται μόνο του.Η ελευθερία στο El Paso είναι δεδομένη. Από εκεί ξεκινάει και σε αυτή καταλήγει κάθε μας δραστηριότητα. Ίσως δεν τη βιώνουμε όπως θα θέλαμε ακόμα, αλλά την εμπιστευόμαστε πάντα ως γνώμονα όσων κάνουμε. Η συμμετοχή στις απασχολήσεις αλλά και στις εργασίες που γίνονται για τη διατήρηση του χώρου είναι προαιρετική και επαφίεται στην επιθυμία του καθενός να προσφέρει.Το El Paso καθορίζει τη λειτουργία του με βάση τις αποφάσεις των συνελεύσεων. Μία φορά την εβδομάδα γίνεται συνέλευση των ενηλίκων, όπου συζητούνται θέματα οργανωτικά αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις αναζητήσεις μας και τις ανάγκες μας για αυτομόρφωση. Το ίδιο συμβαίνει με τις απογευματινές δράσεις: ξεκινούν και τελειώνουν με τη συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, και σε αυτές διατυπώνονται και ακούγονται ιδέες, προτάσεις, πράγματα και τρόποι. Οι απασχολήσεις στο El Paso αναφέρονται κυρίως σε κατασκευές, μαγείρεμα, μουσική, παιχνίδι, θεατρική κίνηση, δημιουργία παραμυθιών, εκδρομές στη φύση, παιχνίδια λόγου. Eπιλέγουμε ως απελευθερωτικό πρίσμα την φαντασία μας. Έτσι παραμένουμε απλοί. Γιατί έχουμε επίγνωση της πολυπλοκότητάς μας.Βρισκόμαστε με τα πιτσιρίκια κάθε Τρίτη και Πέμπτη 17:00-19:00 στο χώρο του El Paso που στεγάζεται στον 1ο όροφο του κατειλημμένου κτιρίου της Μαύρης Γάτας, Αριστέως 33 με Δ. Πολιορκητού γωνία (περιοχή Τσινάρι) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Η συνέλευση των ενηλίκων γίνεται κάθε Δευτέρα στις 21:00 στον ίδιο χώρο. Η συμμετοχή όποιου και όποιας ενδιαφέρεται είναι ελεύθερη και επιθυμητή. Φυσικά δεν προϋποθέτει κανένα αντίτιμο.

Email: elpaso@disobey.net
http://el-paso-thessaloniki.blogspot.com